Dzierżawa kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych

Jeśli korzystają Państwo z drukarki, kserokopiarki bądź urządzenia wielofunkcyjnego codziennie i z dużą częstotliwością, opcja zakupu nowego lub używanego sprzętu to najlepsze rozwiązanie w tej sytuacji. Natomiast w kilku przypadkach warto rozważyć dzierżawę potrzebnych urządzeń biurowych, co również może być opłacalne. Jako znawcy tematu proponujemy ten wariant firmom, które rozpoczynają działalność i liczą się z kosztami uruchomienia biura. To także dobre rozwiązanie dla tych z Państwa, którzy używają sprzętu biurowego z mniejszą intensywnością, lecz nadal jest to dla firmy spory wydatek ponoszony na serwis, naprawy czy zakup materiałów eksploatacyjnych. W ABC Digital uruchomiliśmy możliwość dzierżawy kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych na bardzo korzystnych warunkach dla strony, która decyduje się na tę opcję współpracy.

Dzierżawa sprzętu biurowego – to się naprawdę opłaca

Klienci, którzy wiążą się z naszą firmą umową dzierżawy sprzętu biurowego, otrzymują do dyspozycji markowe, dobrej klasy używane urządzenia. Jako ich właściciel zobowiązani jesteśmy do wykonywania wszelkich konserwacji i napraw, za co odpowiada nasz serwis. Na ewentualny czas przestoju wynajmowanego sprzętu, Klienci otrzymują urządzenie zastępcze, co nie powoduje utrudnień w ich pracy. Nie tracą również czasu na znalezienie usługodawcy, który mógłby zająć się zaistniałą awarią. I najważniejsze, koszt wynajmu kserokopiarki to jedynie kwota wynikająca z ilości wykonanych na niej przez Klienta kopii. Opłata uiszczana jest miesięcznie i można ją zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Zalety dzierżawy kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych

Podsumowując, najważniejsze zalety wynikające z dzierżawy kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych w ABC Digital to:

  • jasne warunki płatności za ilość wykonanych kopii (stawka określona jest w umowie),
  • brak kosztów związanych z eksploatacją urządzenia,
  • szybka naprawa w sytuacji awarii sprzętu,
  • regularne przeglądy i konserwacje bez dodatkowych opłat.
google logo
youtube logo
instagram logo
pinterest logo
goldenline logo
allegro logo
linkedin logo