Obowiązek informacyjny

Administratorem danych osobowych Użytkownika udostępnionych za pośrednictwem formularza kontaktowego, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest ABC DIGITAL PIOTR WIECZOREK, Wilków Morskich, 2, 71-063, Szczecin, NIP 8521139466, (dalej jako Administrator).

Podane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a)Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO.

Podanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt z Administratorem biuro@abcdigital.pl, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych w każdym czasie, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika Serwisu w następujących celach:

  1. Komunikacji z Użytkownikiem, w szczególności obsługi reklamacji dotyczących produktów lub usług Administratora;
  2. Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych drogą elektroniczną;
  3. Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych w kontakcie telefonicznym;
  4. Umożliwienia Użytkownikowi przesyłania komentarzy lub opinii dotyczących produktów lub usług Administratora.

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika podane w formularzu kontaktowym również w następujących celach:

  1. w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. w celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym klientem Administratora tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń od Użytkownika będącego klientem w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz spełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  3. w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora. Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego) mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  4. w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Użytkownika określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Więcej informacji dotyczących powyższych celów przetwarzania danych osobowych Użytkownika znajduje się w Polityce prywatności opublikowanej w Serwisie.

Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane przez Administratora podmiotom trzecim.

Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj.:

  • przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem pod następującym adresem:
Wilków Morskich 2, 71-063 Szczecin, biuro@abcdigital.pl.

Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

If you’d like essay writing aid, a group of experienced essay authors and researchers will write for you a special, unique essay which perfectly matches your specifications and directions. Professional essay writing and research paper support: will conduct the entire research, carry out the writing, keep you in touch with you through the writing process, and keep you current on your homework until the project is finished. The very best method to get the absolute most out of your write my paper essay writing aid is to pick a business that offers custom essay writing service, tailored to your specific requirements and preferences. Most companies offer custom essay writing and research paper assistance from begin to finish, including formatting, editing, content, photography, illustrations, photographs, maps and more.

Professional essay writing assistance is a great tool for improving essay scoring. Nowadays, many students may gain a lot of advantages from seeking essay help online. It is easy to find a high-quality essay online by just clicking a few buttons. However, https://www.investmentwatchblog.com/how-to-write-a-perfect-essay/ it is important https://agoracom.com/members/miaka141 to remember that it is only wise to seek help from https://www.salonprivemag.com/student-corner-writing-the-perfect-health-essay-with-useful-tips/ the service which offers a money back guarantee for two weeks. You can request your money back if you aren’t satisfied with the service within two weeks.

Every single professional writer will agree to the fact that every single person cannot write unique content. A lot of talented essayists are often deprived due to this singular fact. This is something that a writing service is well aware of. They offer custom-written essays to their clients, even though they may charge a little more than pre-written articles or essay templates. Furthermore, every single essay they provide will always have one thing in common: every single essay will be based on the client’s demand and the writer’s specifications.

You can find essay editing https://www.abenterprises.org/2020/09/04/how-do-i-find-an-online-essay-writer-p-p/ and writing assistance online for students. All you need http://kchbexpo.com/essay-writer-australia-how-to-compose-an-essay-without-an-instructor/ to do is to make sure that you understand the requirements before contacting the service. You will find the right service if you know what you want. Furthermore, you will also understand how important it is to hire the services of a true English language expert.

google logo
youtube logo
instagram logo
pinterest logo
goldenline logo
allegro logo
linkedin logo